کم کم و نرم نرمک دارم عاچق خوندن نامجو میشم به قسمی الان به نظرم غرور انگیز

میاد این صدا خیییییییییییییلی  . زنگی و همراهش خشی که تو کمتر صدایی

هست و این همه  واقعی میخونه . موجودیه ها .....از گونه های کم یاب ...............

 

میشه در یه مورد با من همراهی کنید و تا من پیدا کنم پرتخال فروش را و اون اینکه اگه

مجوز قانونی داشته پس چرا این همه ملت رو ....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پس چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پس چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

امروز بچگک نه گذاشته نه ورداشته به من میگه : اه تو هم که این همه ما رو اسکل

کردی !!!!!!!!!!!!!

 اولش من و باباش هر دوتامون اینطوری

 بعدش باباش دعواش کرد حسابی حیونکی رو

/ 0 نظر / 12 بازدید